നോമ്പ് ഉള്ള ആൾക്ക് അസറിനു ശേഷം പല്ല് വൃത്തി ആക്കുന്നത് കറാഹത്ത് ആണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Najmudheen

May 1, 2020

CODE :Oth9761

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

നോമ്പ് ഉള്ള ആള്‍ ഉറക്കം പോലോത്ത കാര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വായ പകര്‍ച്ചയായിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ളുഹ്റിന്‍റെ സമയം മുതല്‍ പല്ല് വൃത്തിയാക്കല്‍ കറാഹതാണ്. ഉറക്കം കൊണ്ടോ മറ്റോ വായ പകർച്ചയായാല്‍ ഈ കറാഹത് ഇല്ലാതെയാകും.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter