റമദാനില്‍ നോമ്പുകാരന്‍ മൌത്ത് വാഷ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വായ വൃത്തി ആക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

മുഹമ്മദ് ജസീല്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. മിസ്‍വാക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും സുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ നോമ്പ് കാരന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം മിസ്‍വാക് ചെയ്യല്‍ കറാഹതാണെന്നതാണ് ഭൂരിഭാഗപണ്ഡിതരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഉറക്കമോ മറ്റോ കാരണം വായയുടെ ഗന്ധത്തില്‍ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ടാല്‍ നോമ്പുകാരന്നും ഉച്ചക്ക് ശേഷവും മിസ്‍വാക് ചെയ്യല്‍ സുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതരുമുണ്ട്. നോമ്പുകാരന്‍ മിസ്‍വാക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ നിയമം ഇതാണ്. മേല്‍പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, എന്നാല്‍, മറ്റെല്ലാത്തിലുമെന്ന പോലെ അതില്‍നിന്ന് തടിയുള്ള ഒന്നും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പേസ്റ്റിന്റെ രുചി തൊണ്ടയില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നത്കൊണ്ട് മാത്രം നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല. ആരാധനാകര്‍മ്മങ്ങള്‍ യഥാവിധി നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ. നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന ആരാധനകള്‍ അവന്‍ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter