വിഷയം: ‍ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട്

ടാറ്റാ എത്തിക്കൽ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ. ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ വായിച്ചത് കാരണം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു?

ചോദ്യകർത്താവ്

Anas P

Jun 11, 2024

CODE :Fin13660

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ടാറ്റാ എത്തിക്കൽ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter