വിഷയം: ‍ കച്ചവട സകാത്

പലചരക്ക് കച്ചവടത്തിലെ സകാത് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക?

ചോദ്യകർത്താവ്

Junaid Chemban

Jun 25, 2024

CODE :Fin13703

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

പലചരക്ക് കച്ചവടത്തിലെ സകാത് കണക്കാക്കേണ്ട രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter