അബൂത്വാലിബും അബൂലഹബും നബിയുടെ ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണോ അതോ അനുജനാണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഉമര്‍ ഫാറൂഖ് സികെ

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അബൂതാലിബ് നബി(സ) തങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പയാണെന്നാണ് ചരിത്രത്തില്‍നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് മുമ്പ് നാം വിശദമാക്കിയതാണ്. അത് ഇവിടെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. അബൂലഹബും മൂത്താപ്പ തന്നെയാണെന്നാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. അബ്ദുല്‍ മുത്തലിബിന്‍റെ മക്കളില്‍ ഏറ്റവും ചെറിയവരാണ് പ്രാവചകരുടെ പിതാവായ അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter