നബിയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച നജാശി രാജാവ് ആരായിരുന്നു?

ചോദ്യകർത്താവ്

സിദ്ധീഖ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അനറബി രാജാക്കളില്‍ റസൂല്‍ (സ)യെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആദ്യരാജാവായിരുന്നു അക്കാലത്തെ നജാശി രാജാവ്. അസ്ഹമതുബ്നുഅബ്ഹുര്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര് ചരിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത്. അബ്സീനിയയിലെ രാജാവായിരുന്ന അദ്ദേഹം, അവിടേക്ക് ഹിജ്റ വന്ന മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുത്തതും അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് റസൂല്‍ (സ) അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മേല്‍ നിസ്കരിച്ചതും ചരിത്രത്തില്‍ കാണാം. അവരോടൊപ്പം നാഥന്‍ നമ്മെയും സ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter