ബൽഅമുബ്നുബാഊറ ആരായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

മുഹമ്മദ് ശരീഫ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ബല്‍അം ബിന്‍ബാഊറാ മൂസാ നബി (അ)യുടെ കാലക്കാരനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നണ് തഫ്സീറുകളില്‍നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അദ്ദേഹം മൂസാനബിക്കെതിരെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും അത് കാരണമായി പരാജയപ്പെട്ട് പോയെന്നും തഫ്സീറുകളില്‍നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സൂറതുല്‍ അഅ്റാഫിലെ 176ാമത്തെ സൂക്തം അദ്ദേഹത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന്ത എന്ന് ഭൂരിഭാഗ പണ്ഡിതരും പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സംഭവം ചുരുക്കി വിവരിച്ചത് ഇവിടെ വായിക്കാം. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter