ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നബിമാര്‍ ആരൊക്കെയാണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ടിപിസി തങ്ങള്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഖിളിര്‍ (അ), ഈസാ (അ) എന്നിവരാണ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള പ്രവാചകര്‍.. ഇവരെ കുറിച്ച് മുമ്പ് നാം പരാമര്‍ശിച്ചതാണ്. ഖിള്ര്‍ (അ)മിനെകുറിച്ച് മുമ്പ് നാം വിശദമാക്കിയത് ഇവിടെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഈസാ നബിയെ പരാമര്‍ശിച്ചത് ഇവിടെ വായിക്കാം. അവസാനനാളിന്‍റെ അടയാളമായി അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുമെന്നും നീതിപൂര്‍വ്വമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നും ഹദീസുകളില്‍ കാണാം. ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാന്‍ നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter