ആരായിരന്നു അഫ്ര ബിന്ത് ഉബയ്ദ്? എന്തു കൊണ്ടാണ് അവര് ബദ്രീന്ഗളുടെ മാതാവ് എന്ന് അരിയപ്പെടുന്നത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഹംദാന്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അഫ്റാ ബിന്തു ഉബൈദ് (റ) അന്‍സാറികളില്‍ പെട്ട സ്വഹാബിയ്യതാണ്. അവരുടെ പിതാവ് ഉബൈദ് ബ്നു സഅ്‍ലബ ബ്നി ഉബൈദ് ബ്നി സഅ്‍ലബ ബ്നി ഗനം ബ്നി മാലിക് ബ്നിന്നജ്ജാര്‍ ആണ്. അവരുടെ മാതാവ് അര്‍റുആത് ബിന്ത് അദിയ്യ് ബ്നി സവാദ് ബ്നി മാലിക് ബ്നി ഗനം ബ്നി മാലിക് ബ്നിന്നജ്ജാര്‍ അവരുടെ ആദ്യ വിവാഹം അല്‍ഹാരിസ് ബ്നു റിഫാഅ ബ്നി അല്‍ഹാരിസ് ബ്നി സവാദ് ബ്നി മാലിക് ബ്നി ഗനം ബ്നി മാലിക് ബ്നിന്നജ്ജാര്‍ എന്നവരുമായിട്ടായിരുന്നു. ഇതില്‍ അവര്‍ക്കു മുആദ്, മുഅവ്വദ്, ഔഫ് (റ) എന്നീ മൂന്നു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം അല്‍ബകീര്‍ ബ്നു യാലീല്‍ അല്ലൈസീ എന്നവരുമായിട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് ഇയാസ്, ആഖില്‍, ഖാലിദ്, ആമിര്‍ (റ) എന്നീ നാലു മക്കളുമുണ്ടായി. ഈ ഏഴു മക്കളും ബദ്റില്‍ പങ്കെടുത്തു. വേറെ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും ഇത്രയധികം മക്കള്‍ ബദ്റില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇവര്‍ ബദ്രീങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter