എന്തു കൊണ്ടാണ് ജാഫറ് ഇബ്നു അബീ താലിബ് (റ) അത്തയ്യാറ് എന്നും അബുല് മസാകീന് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഹംദാന്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ജഅ്ഫര്‍ ബ്ന് അബീത്വാലിബ് (റ) മുഅ്തത് യുദ്ധത്തില്‍ ശഹീദായതിനു ശേഷം റസൂല്‍(സ) പറഞ്ഞു. ഞാന് ജഅ്ഫറിനെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മലക്കുകളോടൊപ്പം പറക്കുന്നതായി കണ്ടു. അതു കൊണ്ടാണ് പറക്കുന്നവന്‍ എന്നര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള ഥയ്യാര്‍ എന്ന അപര നാമത്തില്‍ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത്. പാവപ്പെട്ടവരോട് ജഅ്ഫര്‍ (റ) വിനു പ്രത്യേക അനുകമ്പയുണ്ടായിരുന്നു. അബൂഹുറൈറ (റ) ഇത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാവങ്ങളോടുള്ള അതിയായ അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും ഉള്ളതിനാല്‍ റസൂല്‍(സ) നല്‍കിയ ഓമന പേരാണ് അബുല്‍മസാകീന്‍. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter