ആദ് സമുദായം എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

അയാസ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നൂഹ്‌ നബി (അ)ന്റെ ജനത നശിച്ച ശേഷം ലോകത്തുണ്ടായ വളരെ അഭിവൃതി പ്രാപിച്ച ഒരു സമുദായമാണ്‌ ആദ്‌. ആദ്‌ എന്ന പേരില്‍ രണ്ട്‌ സമുദായങ്ങളുണ്ട്‌. അതില്‍ ആദ്യത്തേതാണ്‌ ഇവര്‍. ഉമാനിനും ഹളര്‍ മൗതിനും ഇടക്കുള്ള അഹ്‌ഖാഫ്‌ എന്ന താഴ്‌വരയിലാണ്‌ അവര്‍ നിവസിച്ചിരുന്നത്‌. ഇത്‌ യമനിലാണ്‌. ഇവര്‍ വലിയ കായിക ബലമുള്ള ആജാനു ബാഹുക്കളായിരുന്നു. പലതരം പരിഷ്‌കാരങ്ങളിലും ഇവര്‍ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിരുന്നു. തനി വിനോദമായും തങ്ങളുടെ പ്രതാപത്തിനു തെളിവായും ഉയര്‍ന്ന കുന്നുകളില്‍ കൂറ്റന്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയും ഭൂമിക്കടിയില്‍ ജലസംഭരിണികള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും വഴിയാത്രക്കാരെയും മറ്റും കഠിനമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു ഇവര്‍. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ അല്ലാഹുവിനെ വിട്ട്‌ വിഗ്രഹാരാധനയില്‍ മുഴുകുകയും ചെയ്‌തു. (ഫത്ഹുര്‍റഹ്മാന്‍) കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter