തൗബ സൂറത്തിന് ബിസ്മി ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണമെന്ത് ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ABDUL AZEEZ

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. വളരെ ശക്തമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് തൌബ സൂറതില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിശ്വാസികളായവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സൂറത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. തുടര്‍ന്നും അതില്‍ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ സമാനമായ ആശയങ്ങളാണ്. യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ പിന്തിനിന്ന മുനാഫിഖുകളോടും ഏതാനും സ്വഹാബികളോടുമുള്ള ശക്തമായ സമീപനവും അതില്‍ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു. കാരുണ്യത്തിന്റെ വചനങ്ങളായ ബിസ്മിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് അതില്‍ ബിസ്മി സുന്നതില്ലാത്തത് എന്ന് പണ്ഡിതര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സൂറതുല്‍അന്‍ഫാലിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് സൂറതുത്തൌബ എന്ന് പല പണ്ഡിതരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ടാണ് അതില്‍ ബിസ്മി സുന്നതില്ലാത്തതെന്നാണ് മറ്റൊരു പക്ഷം. അതനുസരിച്ച് തുടക്കത്തിലേ ബിസ്മി സുന്നതില്ലാത്തതുള്ളൂ എന്നും ഇടക്ക് വെച്ച് ഓതുകയാണെങ്കില്‍ ബിസ്മി ഓതേണ്ടതെന്നുമാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter