ഖിയാമത്ത്‌ നാളില്‍,ദാബ്ബത്തുല്‍അര്‍ള് വരും എന്നുപഠിച്ചിട്ടുണ്ട്..അത്എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? മനുഷ്യന് അതു ചെയ്യുന്ന മുസീബത് എന്താണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

HASIF

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ദാബ്ബതുല്‍ അര്‍ള് എന്നത് ഖിയാമത് നാളിന്റെ സുപ്രധാന അടയാളങ്ങളില്‍ പെട്ടതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ ഇങ്ങനെ കാണാം, അവരുടെ മേല്‍ (നമ്മുടെ) വാക്ക് സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, ഭൂമിയില്‍നിന്ന് അവര്‍ക്കായി ഒരു മൃഗത്തെ നാം അയക്കും, ജനങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലെന്ന് അത് അവരോട് പറയും (സൂറത്തുന്നംല്-82) ഈ മൃഗത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിവിധ ഹദീസുകളും വേണ്ടത്രയാണ്. സ്വാലിഹ് നബി (അ) അമാനുഷിക സംഭവമായി പാറയില്‍നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ഒട്ടകം പ്രസവിച്ച കുട്ടിയാണ് ഈ മൃഗമായി വരുന്നതെന്നാണ് പ്രബലാഭിപ്രായം. ഒട്ടകത്തെ അറുക്കുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ചോടിയ ആ ഒട്ടകക്കുട്ടി പാറക്കുള്ളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോയെന്നും അതാണ് അവസാനം ദാബ്ബതുല്‍ അര്‍ളായി വരുന്നതെന്നും വിവിധ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പണ്ഡിതര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മക്കയിലെ ഹറമിലാണ് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നും പണ്ഡിതിര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും വിശ്വാസിയാണോ അവിശ്വാസിയാണോ എന്ന് അത് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് മേല്‍പറഞ്ഞ ആയതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തില്‍ കാണാവുന്നതാണ്. മേല്‍പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല പണ്ഡിതരും പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം വര്‍ദ്ദിപ്പിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter