കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂൾ മദ്റസ ബുക്കുകളുടെ ലേബലുകൾ നിർമിച്ച് വിൽകുന്നത് ശറഈ അനുവദനീയമാണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Kannipoyil musthaffa

Jun 10, 2019

CODE :Oth9316

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കാന്‍ സമാനമായ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് നല്‍കപ്പെട്ട ഉത്തരം FATWA CODE: Fiq8977 എന്ന ഭാഗത്ത് ദയവായി വായിക്കുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter