വിഷയം: ‍ കന്നിമൂല, സ്ഥാനം നോക്കല്‍

വീടുനിർമിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനം നോക്കുന്നതിന്‍റെയും കന്നിമൂല നോക്കുന്നതിന്‍റെയും ഇസ്ലാമികവീക്ഷണം എന്താണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

jaseem

Apr 30, 2020

CODE :Oth9754

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

വീട് നിര്‍മാണം, സ്ഥല നിര്‍ണയം, കട്ടിലവെക്കല്‍, ഗൃഹപ്രവേശം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലവിധ ആചാരങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഇന്ന പ്രദേശത്ത് ശകുന പിഴയുണ്ട്, കന്നിമൂല ,നഹ്‌സുണ്ട്, അല്ലെങ്കില്‍ പൈശാചിക ബാധയേല്‍ക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്, പോക്കുവരവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്.

ഈ വിഷയം ചെറിയരൂപത്തില്‍ മനസിലാക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter