വിഷയം: ‍ വലിയ അശുദ്ധി

പുരുഷന് ഉറക്കത്തിൽ വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും അതേ സമയം ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അശുദ്ധി ആയന്ന് മനസിലാവുകയും രാത്രിയിൽ ആയത് കൊണ്ട് കുളിക്കാതെ ശരീരത്തിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടായ സ്ഥലം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും വസ്ത്രം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ ആയപ്പോൾ കളിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് രാത്രിയിൽ മാറിയ വസ്ത്രം ( ആശുദ്ധി വന്നതിനു ശേഷം മാറിയ വസ്ത്രം) അണിത്ത് നിസ്ക്കരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? (അശുദ്ധി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് അണിഞ്ഞ വസ്ത്രം ആയത് കൊണ്ടാണ് സംശയം വന്നത് )

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammed adil

Aug 6, 2022

CODE :Fiq11286

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

പുരുഷന് വലിയ അശുദ്ധി (മനിയ്യ് പുറപ്പെടൽ കൊണ്ടോ ) ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കുളിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല(ഉടൻ കുളിക്കലാണ് നല്ലതെങ്കിലും). കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ  കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വുളൂഅ് ചെയ്തു ഉറങ്ങലാണ് സുന്നത്ത്(ഫത്ഹുൽ മുഈൻ). കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാതെ ഉറങ്ങൽ കറാഹതുമാണ്(ഫത്ഹുൽ മുഈൻ). താങ്കൾ, കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിയതിനു ശേഷം ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ മറ്റു നജസുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ  അതേ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ്.  കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ( അശുദ്ധി മാറുന്നതിനു മുമ്പ് ) ശരീരത്തിൽ കൊണ്ട വസ്ത്രം അശുദ്ധമാകില്ല(നജസാകില്ല ) .

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter