വിഷയം: ‍ വുളുഅ്

വുളുഅ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം തുടരെ ചെയ്തു. പക്ഷെ കാൽ കഴുക്കുന്നതിന്അല്പം താമസം വന്നു. ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ. എങ്കിൽ വുളൂ ശെരിയാകുമോ.

ചോദ്യകർത്താവ്

ഷാഫി

Oct 14, 2022

CODE :Pra11567

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

വുളൂഅ് ശരിയാകുന്നതാണ്. കാരണം, വുളൂഇനിടയിൽ മുവാലാത്(തുടരെത്തുടരെ ചെയ്യൽ) സുന്നത് മാത്രമാണ്, നിർബന്ധമല്ല. ആകയാൽ, പൂർണത നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും(സുന്നത് ഒഴിവാക്കി എന്ന കാരണത്താൽ) വുളൂഇന്റെ സാധുതയെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.(ഫത്ഹുൽ മുഈൻ)

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter