നിസ്കാരത്തില്‍ ഇഅ്തിദാലില്‍നിന്ന് സുജൂദിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ? ചിലര്‍ ആദ്യം കൈ കുത്തി സുജൂദിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം, ഇത് ശരിയാണോ, നിസ്കാരം ശരിയാവുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Rasheed Abdulla Nadapuram

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഇഅ്തിദാലില്‍നിന്ന് സുജൂദിലേക്ക് പോവുമ്പോള്‍ ആദ്യം രണ്ട് കാല്‍മുട്ടും ശേഷം രണ്ട് മുന്‍കൈയ്യും പിന്നീട് നെറ്റിയും മൂക്കും വെക്കലാണ് സുന്നത്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായ ക്രമം പാലിക്കുന്നത് കറാഹത് ആണ്. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം ബാതിലാവുകയില്ല. കര്‍മ്മങ്ങളെല്ലാം ശരിയാം വിധം ചെയ്യാനും അവ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനും സൌഭാഗ്യം ലഭിക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter