ചില ആളുകള്‍ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാന്‍ കഴിവുണ്ടായിരിക്കെ സുന്നത്ത്‌ നിസ്കാരങ്ങള്‍ ഇരുന്നു നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതിന്റെ വിധിയെന്താണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

Riyas Biyyam

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. കഴിവുള്ളവന്‍ നില്‍ക്കുക എന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ ഘടകം, ഫര്‍ള് നിസ്കാരത്തിന് മാത്രമാണ് നിര്‍ബന്ധമായിട്ടുള്ളത്. സുന്നത് നിസ്കാരങ്ങളില്‍, നില്‍ക്കാന്‍ കഴിവുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. അത് കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരുന്നില്ല. കൂടുതലറിയാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തൌഫീഖ് നല്‍കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter