ഒരാള്‍ മരണപ്പെട്ടാല്‍ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെ മേല്‍ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാന്‍ പറ്റുമോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

saeed abdulla

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ മരിച്ച ആളുടെ മേല്‍ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ഖബ്റിന് സമീപം വെച്ച് മയ്യിത് നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പ്രബലാഭിപ്രായം. പക്ഷേ, നിസ്കരിക്കുന്ന ആള്‍, ആ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവനും മയ്യിത് നിസ്കാരത്തിന്റെ നിര്‍ബന്ധ സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയുള്ളവനായിരിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് പ്രബലാഭിപ്രായം. എന്നാല്‍ അമ്പിയാക്കളുടെ ഖബ്റുകള്‍ക്ക് സമീപം ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തില്‍ സ്കരിക്കാവതല്ല, അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ശരിയാവുകയുമില്ല. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter