വിഷയം: ‍ ജംഅ്

ജംഅ് ഖസ്വർ നിസ്കാരത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Nasla

Jun 5, 2024

CODE :Fiq13644

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ജംഅ് ഖസ്വർ  നിസ്കാരത്തെപ്പറ്റി അറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter