വിഷയം: ‍ അമ്പിയാക്കളുടെ ശൈഖ്

അമ്പിയാക്കളുടെ ശൈഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?

ചോദ്യകർത്താവ്

Safiya Kന

Jun 8, 2021

CODE :Qur10190

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

മഹാനായ നൂഹ് നബി(അ) അമ്പയിക്കളിലെ ശൈഖ് (വയോധികന്‍) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നൂഹ് നബി(അ)യുടെ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട പ്രബോധനചരിത്രം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter