വിഷയം: ‍ ത്വാഹിറ എന്ന നബിയുടെ ഭാര്യ

ത്വാഹിറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നബിയുടെ ഭാര്യ ആര്...?

ചോദ്യകർത്താവ്

Hafeel

Oct 9, 2021

CODE :Pro10594

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

തിരുനബിയുടെ പ്രിയപത്നിയായ ഖദീജ ബീവി(റ) ജാഹിലിയ്യതില്‍ ത്വാഹിറ എന്ന പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter