മദീനയിലെ മണ്ണ് ബറകതിന്നു വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതിന്‍റെ വിധി എന്ത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഹിജാസ് അഹ്മദ്, ത്വാഹിര്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഇരുഹറമുകളിലെയും മണ്ണ് പുറത്തുകൊണ്ടുപോകല്‍ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് കര്‍മ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അറിവില്ലാതെയോ മറ്റോ അവ പുറത്തുകൊണ്ടുപോയാല്‍ തല്‍സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചത്തിക്കലും നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിലൂടെ കൊണ്ടുപോയതിന്‍റെ ശിക്ഷയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തുഹ്ഫ പോലോത്ത ഫിഖ്ഹീ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഖുര്‍ആനിനെ കൂടുതല്‍ അടുത്തറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter