നമ്മുടെ നബിയുടെ മേല്‍ മാത്രമേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ? മൂസാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലം എന്ന് ചിലയിടത്ത് കാണുന്നുണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുല്ലാ

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ നബി (സ)യുടെ മേല്‍ സ്വലാത്ത്‌ ചൊല്ലുന്നത് പോലെ മറ്റു പ്രവാചകമാരുടെ മേലും സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലാമെന്നാണ് പണ്ഡിതാഭിപ്രായം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്ക്‌ അഭിപ്ര്യായ ഐക്യമുള്ളതായി ഇമാം നവവി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇമാം ബൈഹഖി അബൂ ഹുറൈറ (റ)വില്‍ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസില്‍ കാണാം "നബി (സ) പറഞ്ഞു. അമ്പിയാക്കളുടെയും  റസൂലുകളുടെയും മേല്‍ നിങ്ങള്‍ സ്വലാത്ത്‌ ചെല്ലുക. കാരണം എന്നെ നിയോഗിച്ചത്‌ പോലെ തന്നെ അല്ലാഹു അവരെയും നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു". പ്രവാചകന്മാരോട് ചേര്‍ത്ത്‌ പ്രവചാകന്മാരല്ലാത്ത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ പ്രവാചകന്മാര്‍ അല്ലാത്തവര്‍ക്ക്‌ മാത്രമായി സ്വലാത്തു ചൊല്ലരുതെന്നാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. നബി (സ)യുടെ സ്വലാത്ത്‌ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉള്പ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീന്‍

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter