നബി തങ്ങള്‍ക്ക് ചെറുപ്പത്തില്‍ നിഴലുണ്ടായിരുന്നോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

റസീന മുജീബ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നബി (സ്വ) തങ്ങള്‍ക്ക് രാത്രിയിലും പകലിലും നിഴലുണ്ടായിരുന്നില്ല. നബി (സ്വ) പ്രകാശമായിരുന്നു എന്നാണ് പണ്ഡിതര്‍ അതിനു പറഞ്ഞ കാരണം. സത്യനിഷേധികള്‍ നിഴലില്‍ ചവിട്ടാതിരിക്കാനെന്നും കാരണമായി ചില പണ്ഡിതര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിലെന്നോ നുബുവ്വതിന് ശേഷമെന്നോ പണ്ഡിതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ പല അദ്ഭുതങ്ങളും ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. നബി തങ്ങള്‍ പ്രകാശമായിരുന്നു എന്നാണ് പണ്ഡിതര്‍ പറഞ്ഞ കാരണം. ചെറുപ്പത്തിലും അങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലും നബി (സ്വ) തങ്ങള്‍ക്ക് നിഴലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.
 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter