വിഷയം: ‍ ഫോട്ടോ

മരണപെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റസായും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായും വെക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താണ് ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Zakiyath zainabi

Jul 8, 2024

CODE :Abo13735

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ജീവികളുടെ ഫോട്ടോകൾ സ്റ്റാറ്റസായോ പ്രൊഫൈലായോ വെക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതിന് റ്റാന്ജിബ്ൾ ആയിട്ടുള്ള  രൂപമില്ല എന്നതു തന്നെ കാരണം. നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന നിഴലിന് സമാനമാണ് ഇത്. പ്രസ്തുത ഫോട്ടോ മരണപ്പെട്ടവരുടെതായാലും ശരി. എന്നാൽ സ്പർശയോഗ്യമായ ഫോട്ടോകളുടെ (ഫോട്ടോകോപ്പി പോലെ റ്റാന്ജിബ്ൾ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോളുള്ള ജീവികളുടെ ഫോട്ടോയുടെ) മതവിധിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അത് അറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter