വിഷയം: ‍ ഹജ്ജ്

ഉംറയുടേതല്ലാത്ത സാധാരണ ത്വവാഫിൽ മുഖവും മുൻകൈയും മറക്കാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Ayisha husna

Apr 7, 2024

CODE :Haj13530

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ഉംറയുടെയോ ഹജ്ജിന്‍റെയോതല്ലാത്ത സാധാരണ ത്വവാഫിൽ മുഖവും കൈയ്യും മറക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ത്വവാഫിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter