വിഷയം: ‍ ഭക്ഷണം

ഇസ്ലാമിൽ ഹലാലായ മാംസങ്ങളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതികളും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammed hadhi

Jun 24, 2024

CODE :Oth13699

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ഇസ്ലാമിൽ ഹലാലായ മാംസങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഭക്ഷണ രീതിയെപ്പറ്റി അറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter