വിഷയം: ‍ ഉറക്കം

ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നാം കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

hadi

May 31, 2024

CODE :Oth13636

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

കിടന്നുറങ്ങേണ്ട പൊസിഷനിനെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തിരുനബി(സ്വ) തങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter