വിഷയം: ‍ വജ്ജഹ്തു

സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ വജ്ജഹ്തു ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Kadeeja zakiyya kv

Mar 31, 2024

CODE :Pra13470

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

കറാഹതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter