അല്ലാഹു ആദരിക്കുകയും അവന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഭൂമിയില്‍ അധിവസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യ കുലത്തിന് അവരുടെ ജീവിത സംഹിതയായി അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചതാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്‌ലാം. പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള സര്‍വ്വവും ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത്. ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഏഴാകാശങ്ങളായി ഉപരിലോകത്തെ അവന്‍ സംവിധാനിച്ചതുമെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്.

മനുഷ്യകുലത്തിനാകമാനമുള്ള വിശുദ്ധമതം അവരുടെ ജീവിതരേഖ കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈയക്തിക, സാമൂഹിക, കൗടുംബിക ഇടപെടലുകളിലെ രീതി ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തോടും മനുഷ്യേതര ജീവികളോടുമുള്ള അവന്റെ നിലപാടും വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ ആ മതം വിശദീകരിക്കുന്നു. ജീവികളോടുള്ള ഇസ്‌ലാമിന്റെ സമീപനമാണ് ഇവിടെ നാം ചര്‍ച്ചയാക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളേയും മനുഷ്യവര്‍ഗത്തെ പോലെ ഒരു വിഭാഗമായി ഗണിക്കാനാണ് ഇസ്‌ലാം വിപാവനം ചെയ്യുന്നത്. ''ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു മൃഗവും രണ്ട് ചിറകുകള്‍ കൊണ്ട് പറക്കുന്ന ഏതൊരു പക്ഷിയും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചില സമൂഹങ്ങള്‍ മാത്രമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നാം യാതൊന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലിലേക്ക് അവര്‍ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നതാണ്''(അല്‍അന്‍ആം 38). മനുഷ്യരുടെ പരസ്പര പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാവേണ്ട ലാളിത്യവും കാരുണ്യവുമെല്ലാം ഈ ജീവികളോടുമുണ്ടാവണമെന്ന വലിയ പാഠമാണ് ഈ സൂക്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ജീവനുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനോടും നിങ്ങള്‍ നല്ല രീതിയില്‍ വര്‍ത്തിക്കണമെന്ന ഇസ്‌ലാമികാധ്യാപനത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ഇസ്‌ലാമിക സമീപനം കൃത്യമായി വായിക്കാവുന്നതാണ്. വിശുദ്ധ ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായ ഖുര്‍ആനില്‍ 114 അധ്യായങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായത്തിന് അല്‍ബഖറ(പശു)യെന്നും മറ്റൊരധ്യായത്തിന് അല്‍അന്‍ആം(മൃഗങ്ങള്‍)എന്നുമാണ് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങള്‍ മനുഷ്യവിഭാഗത്തിനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്നും അവയോടുള്ള പെരുമാറ്റം കാരുണ്യത്തോടെയായിരിക്കണമെന്നും ഉത്‌ബോധിപ്പിക്കുന്ന സൂറതുല്‍അന്‍ആമില്‍ അവയോടുള്ള മോശമായ സമീപന രീതി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തേയും അതിലുള്ള വസ്തുക്കളെയും അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണെന്ന് നാം സൂചിപ്പിച്ചു. മൃഗങ്ങളേയും അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചത് അവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. അവയില്‍ അവന് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതും അറുത്തു ഭക്ഷിക്കാവുന്നതും കുടിക്കാനുള്ള പാല്‍ നല്‍കുന്നവയും കമ്പിളിപ്പുതപ്പും മറ്റും നിര്‍മിക്കാനുള്ള രോമം നല്‍കുന്നവയുമെല്ലാമുണ്ട്. ''അവര്‍ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ?!, നാം സ്വന്തമായിത്തന്നെ അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി കാലികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവര്‍ക്കവ ഉടമപ്പെടുത്തുകയും കീഴ്‌പ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലതിലവര്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ചിലത് ആഹാരമാക്കുന്നു. വേറെയും ഉപകാരങ്ങളും പാനീയങ്ങളും അവര്‍ക്കതിലുണ്ട്, ഇതിനൊന്നും കൃതജ്ഞരാകുന്നില്ലേ അവര്‍?''(യാസീന്‍ 71-73). ''കാലികളേയും അവന്‍ പടച്ചു. ചൂടേല്‍ക്കാനുള്ള കമ്പിളിയും മറ്റുപകാരങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്കവയില്‍ നിന്നു കിട്ടും. അവയില്‍ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങള്‍ ആഹരിക്കുന്നു. സന്ധ്യക്കും പ്രഭാതത്തിലും (അവയെ)തെളിച്ചു കൊണ്ടു പോകുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കവയില്‍ കൗതുകം ജനിക്കുന്നുണ്ട്. സാഹസപ്പെട്ടല്ലാതെ ചെന്നെത്താന്‍ കഴിയാത്ത നാടുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുമടുകള്‍ വഹിക്കുന്നതവയാണ്. നിങ്ങളുടെ നാഥന്‍ ഏറെ ദയാലുവത്രെ. കുതിര, കോവര്‍ കഴുത, കഴുത എന്നിവയുമവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. നിങ്ങള്‍ക്ക് വാഹനമാക്കാനും അലങ്കാരത്തിനുമായി''(നഹ്‌ല് 5-8). കാലികളില്‍ നിന്ന് ഭാരം ചുമക്കുന്നവയും അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളവയും(അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)- (അന്‍ആം 147).

ഇത്രയേറെ മനുഷ്യന് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന ജീവികള്‍ പവിത്രവും അവരോട് മൃതുസമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് ഇസ്‌ലാമികാധ്യാപനം. അവയുടെ മേല്‍ വാഹനം കയറുമ്പോഴും ചരക്കുകള്‍ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അറുക്കാന്‍ കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴും അറുക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം കരുണയോടെ സമീപിക്കണം. ഇത്‌വഴി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തവും പ്രീതിയും നേടുവാന്‍ സാധിക്കും. ''കരുണ കാണിക്കുന്നവരോട് കാരുണ്യവാന്‍ കരുണ ചെയ്യും; നിങ്ങള്‍ ഭൂമിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് കൃഫ ചെയ്താല്‍ ആകാശത്തുള്ളവര്‍ നിങ്ങളോട് കൃഫ കാണിക്കും'' എന്ന തിരുവചനത്തിന്റെ സാരാംശത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടണമെന്ന് കല്‍പിക്കപ്പെടാത്ത ജീവികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതും ഉള്‍പെടുമെന്ന് പണ്ഡിതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്(ഔനുല്‍മഅ്ബൂദ്).

മനുഷ്യര്‍ പരസ്പരം ശാപവാക്കുകളെറിയരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്‌ലാം ജീവികളെ ശപിക്കരുതെന്നും ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നബിയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്‍സ്വാരി സ്ത്രീ യാത്രക്കിടയില്‍ താന്‍ വാഹനമായി ഉപയോഗിച്ച മൃഗത്തെ ശപിച്ചപ്പോള്‍ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബികളോട് അതിന് മുകളിലുള്ള വസ്തുക്കള്‍ മാറ്റിവെക്കുവാനും ശപിക്കപ്പെട്ട ആ മൃഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇംറാനുബ്‌നുല്‍ഹുസൈ്വന്‍(റ) പറയുന്നു. പിന്നീട് ആ ഒട്ടകം ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ ആരുടേയും പരിഗണന ലഭിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്(സ്വഹീഹ് മുസ്‌ലിം).

അബൂഹുറൈറ(റ) പറയുന്നു: നബി(സ്വ) പറയുകയുണ്ടായി ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കടുത്ത ദാഹമനുഭവപ്പെടുകയും വഴിയരികില്‍ കണ്ട കിണറിലിറങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം തീര്‍ത്ത് പുറത്തു കടന്ന അദ്ദേഹം ശക്തമായ ദാഹത്താല്‍ നാവ് പുറത്തേക്ക് നീട്ടി മണ്ണ് കപ്പുന്ന നായയെ കാണുകയുമുണ്ടായി. അല്‍പം മുമ്പ് താനനുഭവിച്ച ദാഹം ഈ നായക്കുമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉടനെ കിണറ്റിലിറങ്ങി തന്റെ ഷൂവില്‍ വെള്ളം നിറച്ച് വായ കൊണ്ട് കടിച്ച് പിടിച്ച് കയറിവന്ന് ആ നായയെ കുടിപ്പിച്ചു. ആ മനുഷ്യന്റെ ഈ പ്രവര്‍ത്തനം അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവന് പൊറുത്തു കൊടുക്കുകയുമുണ്ടായി. സ്വഹാബികള്‍ ചോദിച്ചു: അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, മൃഗങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടോ?! ജീവനുള്ള ഏത് വസ്തുവിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. നബി(സ്വ) പ്രതിവതിച്ചു(അല്‍ മുവത്വ) മൃഗങ്ങളോട് കാരുണ്യ രഹിതമായി വര്‍ത്തിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ നരകാവകാശിയായി മാറിയ പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച മുത്ത് നബി(സ്വ) തന്നെയാണ് തന്നെ സമീപിച്ച് ഉടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതിപ്പെട്ട ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമയായ അന്‍സ്വാരീ യുവാവിനെ വിളിച്ച് ''ഈ ജീവിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അതിനെ നിനക്ക് ഉടമപ്പെടുത്തിത്തന്ന അല്ലാഹുവിനെ നീ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ?. നീ അതിന് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നില്ലെന്നും അമിതഭാരം എടുപ്പിക്കുന്നെന്നും എന്നോടത് ആവലാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്'' എന്ന് ശാസിച്ചതും. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങള്‍ തന്നെ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം സൂചിപ്പിക്കാന്‍ ധാരാളമാണ്.

ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളെ അറുക്കാനനുവദിച്ച മതം തദവസരത്തിലും അവയോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി വ്യക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്. അറവ് ശാലയിലേക്ക് മാന്യമായി തെളിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും, മൂര്‍ച്ചയുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ മാത്രം അറുക്കാനുപയോഗിക്കണമെന്നും, അവയുടെ കണ്‍മുന്നില്‍ വെച്ച് കത്തി മൂര്‍ച്ച കൂട്ടരുതെന്നും ഒരു ജീവിയുടെ മുന്നില്‍ വെച്ച് മറ്റൊന്നിനെ അറുക്കരുതെന്നുമെല്ലാം അവയില്‍ ചിലത് മാത്രം.

മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാമോ?

ശരീഅത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളെ നിര്‍ദിഷ്ഠ രൂപത്തില്‍ അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കാനും, വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കേണ്ട ജീവികളെ നിയമങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച് വേട്ടയാടുന്നതിനും മനുഷ്യര്‍ക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ കളിവിനോദങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റോ ഒരു ജീവിയെയും നോവിക്കാന്‍ പോലും മനുഷ്യന് അനുമതി ഇല്ല തന്നെ. ഇബ്‌നുഉമര്‍(റ) നടന്നു പോകുമ്പോള്‍ ഖുറൈശികളിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കള്‍ ജീവനുള്ള പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ നാട്ടക്കുറിയാക്കി വെച്ച് അതിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഇബ്‌നു ഉമറിനെ കണ്ടപ്പോള്‍ അവര്‍ പലയിടങ്ങളിലേക്കായി ഒഴിഞ്ഞു. അന്നേരം ഇബ്‌നുഉമര്‍(റ) ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഇത് ചെയ്തവരെ അല്ലാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള വസ്തുവിനെ നാട്ടക്കുറിയാക്കിയവനെ നബി(സ്വ) ശപിച്ചിരിക്കുന്നു(സ്വഹീഹ് മുസ്‌ലിം). ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ കാരണമേതുമില്ലാതെയും നന്‍മയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും വധിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നാണ് ഇസ്‌ലാം പറയുന്നത്. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊന്നു കളയുന്നത് നബി(സ്വ) നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഇബ്‌നുഅബ്ബാസ്(റ) ഉദ്ധരിക്കുന്ന തിരുവചനത്തിന്റെ വിശാലാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നമുക്കങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. മാത്രവുമല്ല, അകാരണമായി ഒരു ജീവിയെ വധിച്ചു കളയുന്നതിലൂടെ അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെയാണവന്‍ നിഷ്‌കാസനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അല്ലാഹുവിനെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ഖുര്‍ആനിക സൂക്തത്തിന്റെ വിശാലതയില്‍ ഈ ജീവികളുമുണ്ട്. 'ഏഴ് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അവയിലുള്ളവരും അവന്റെ മഹത്വം പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് വിശുദ്ധി വാഴ്ത്താത്തതായി യാതൊരു വസ്തുവുമില്ല തന്നെ. എന്നാല്‍ അവയുടെ പ്രകീര്‍ത്തനം നിങ്ങള്‍ക്കു മനസ്സിലാവില്ല. അവന്‍ സഹീഷ്ണുവും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമത്രെ'(ഇസ്‌റാഅ് 44).

മനുഷ്യ ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തുന്നതുമായ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് മതവീക്ഷണത്തില്‍ പുണ്യകര്‍മ്മ(സുന്നത്ത്)മാണ്. കാരണം, അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളില്‍ ബുദ്ധിയും വിവേകവും നല്‍കി അവനാദരിച്ച മനുഷ്യനാണ് പ്രഥമസ്ഥാനീയന്‍. നാഥന്റെ കല്‍പനകള്‍ അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവനേക്കാള്‍ മറ്റൊരു ജീവികള്‍ക്കും പവിത്രതയില്ല.

റബ്ബിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധമുള്ള പല ജീവികള്‍ക്കും ആ മനുഷ്യന്‍ കാരണം പല മഹത്വങ്ങളും പവിത്രതകളും ഉണ്ടായതായി ചരിത്രം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഗുഹാവാസികളുടെ നായയും, സ്വാലിഹ് നബിയുടെ ഒട്ടകവും സുലൈമാന്‍ നബിയുടെ ഹുദ്ഹുദും ഉദാഹരണം മാത്രം. ആ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന, ജീവന് ഭീഷണിയാവുന്ന ജീവികളെ കൊന്നു കളയാം.

ഭക്ഷണാവശ്യാര്‍ത്ഥം മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങളെ അറുത്ത് കഴിക്കാമെങ്കില്‍ അവ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവയാണെങ്കില്‍ ഏതായാലും വധിച്ചു കളയാമല്ലോ. അഞ്ച് ജീവികളെ ഹറമിലാണെങ്കില്‍ പോലും കൊല്ലാമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ) പറയുന്നുണ്ട്. കടിക്കുന്ന നായ, കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറമുള്ള കാക്ക, പാമ്പ്, കഴുകന്‍, എലി എന്നിവയാണത്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഹൃംസ്ര ജന്തുക്കളെയും കൊല്ലല്‍ സുന്നത്താണെന്നാണ് മതവീക്ഷണം(തുഹ്ഫ 9/ കിതാബുല്‍ അത്വ്ഇമത്). പല്ലിയെ കൊല്ലുന്നതില്‍ പ്രത്യേക പ്രതിഫലം തന്നെ ഓഫര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഹദീസുകളില്‍ കാണാം.

ഈയിടെയായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും പുലിഭീതിയും തെരുവ് നായകളുടെ ശല്യവും രൂക്ഷമാവുകയും നിരവധി ജീവികള്‍ അക്രമിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യ വാസത്തിന് പോലും ഭീഷണിയുയരുകയുമുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇവയെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നതില്‍ വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നു. പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച കൂട്ടത്തില്‍ മനുഷ്യജീവനുകള്‍ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തില്‍ തെരുവ് നായകളേയും മറ്റും വധിച്ച് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില്‍ കേരളത്തിനെതിരെ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടക്കുകയുമുണ്ടായി. അവസാനം ഇത്തരം ജീവികളെ ഷണ്ഢീകരിക്കാനും മനുഷ്യ വാസമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളില്‍ അധിവസിപ്പിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനത്തിലൂടെ ഗവണ്‍മെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഓരോ കോര്‍പറേഷനുകളും ഇത്തരം ജീവികളോട് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഗവണ്‍മെന്റിനെ അറിയിക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

മൃഗങ്ങളെ ഷണ്ഡീകരിക്കുന്നതില്‍ മതവിരുദ്ധതയൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നിലനില്‍ക്കുന്ന അപകട ഭീഷണിയില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് എത്രമാത്രം മുക്തമാകാന്‍ കഴിയുമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലെ അക്രമാസക്തരായ ജീവികളെ ഷണ്ഢീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അവയിലൂടെ പുതിയ തലമുറ വളര്‍ന്ന് വരില്ലെങ്കിലും നിലവിലുള്ള ജീവിയുടെ അക്രമം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഷണ്ഢീകരണം എന്നത് ആണ്‍ വര്‍ഗത്തില്‍ നടപ്പിലാവുമെങ്കിലും പെണ്‍ വര്‍ഗത്തില്‍ അത് നടപ്പിലാവുകയില്ലല്ലോ!?.

ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇവയെ താമസിപ്പിക്കുകയെന്നതും നമ്മുടെ നാടുകളില്‍ എത്രമാത്രം ഉചിതമാണെന്നു കൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാല്‍, ഉപദ്രവകാരികളായ ജീവികളെ കൊല്ലാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്‌ലാമികാധ്യാപനത്തില്‍ കൊല്ലേണ്ട ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ കടിക്കുന്ന/ അക്രമകാരിയായ നായയെയും എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ദാഹിച്ച നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ തന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗം നല്‍കിയ നാഥനാണ് ഈ നിയമം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏത് വശത്തിലൂടെ ചിന്തിച്ചാലും ഈ നിയമം എന്നും കാലികവും പ്രസക്തവുമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ വര്‍ഷത്തെ റമാദനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു..?

55.56%
33.33%
11.11%

Aqeeda

image
നബിദിനാഘോഷം മുഹമ്മദ് നബിയെ ആരാധിക്കലല്ല, അവരുടെ ജീവിതം ഓർമിക്കലാണ്: മാർക്കണ്ഡേയ കട്ജുവിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കേൾക്കൂ
മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനം ലോകത്തുടനീളമുള്ള സുന്നി വിശ്വാസികൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവിക

Tasawwuf

സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിലെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഗുണമഹിമകൾ
ഭാഗം 2

സത്യവിശ്വാസികളുടെ 5 പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് സൂറത്തുൽ മുഅമിനൂൻ പരാമർശിക്കുന്നത്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിച്ചു. ഇനി ബാക്കി മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം..

3. സകാത്ത് നൽകി സ്വയം ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവരാണ്. അല്ലാഹു(സു:ഹ)പറഞ്ഞു: "സകാത്ത് നിര്‍വഹിക്കുന്നവരുമാണ്". ( സൂറ: മുഅ്മിനൂൻ:4) നബി(സ്വ)തങ്ങൾ പറഞ്ഞു: "ശുദ്ധി ഈമാനിന്റ ഭാഗമാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ മീസാനിനെ നിറക്കുന്നതാണ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നത് ആകാശഭൂമിയുടെ ഇടയിലുള്ള സർവ്വതിനെയും നിറക്കുന്നതാണ്, സ്വലാത്ത് പ്രകാശമാണ്, സ്വദഖ തെളിവാർന്ന പ്രവർത്തിയും, ക്ഷമ തിളക്കമാർന്നതുമാണ്. ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലവുമായ തെളിവാണ്.

"സ്വദഖ തെളിവാണ്” എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം സ്വദഖ ചെയ്തവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേലുള്ള തെളിവാണ്. അഥവാ കപടഭക്തൻ അതിൽ നിന്ന് വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ്, കാരണം അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്വദഖ ചെയ്താൽ അത് അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേലുള്ള വാസ്തവമാക്കലാണ്. സത്യവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ആഡംബരത്തിൽ നിന്നും തടയുന്ന കർമമാണ് സക്കാത്ത്.

സക്കാത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അവകാശമാണ്, അതുപോലെ ബലഹീനമായ ആളുകൾക്കുള്ള സുരക്ഷയുമാണത്.

4. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു:"ഭാര്യമാര്‍, സ്വന്തം അടിമ സ്ത്രീകള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നൊഴികെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക വഴി അനധിക്ഷേപാര്‍ഹരും-ഇതിനപ്പുറം ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ അവര്‍ അതിക്രമകാരികള്‍ തന്നെ. സൂറ: (മുഅ്മിനൂൻ:5-8) അഥവാ മുഅമിനീങ്ങൾ ചാരിത്ര്യശുദ്ധി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ്. ഇത് ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധിയാണ്. കാരണം ഹലാൽ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരിട്ടുള്ള അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തൽ, ഹലാൽ അല്ലാത്ത അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, കണക്കു കൂട്ടാതെ മോഹങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതിൽ നിന്നും വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും നടക്കുന്ന അഴിമതിയിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നിവ തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സംരക്ഷണമാണ്. തന്റെ ഭാര്യയെ പിൻഭാഗത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഹയ്ള്, നോമ്പ്, ഇഹ്റാം എന്നീ കാലയളവിൽ ബന്ധപ്പെടലും നിഷിദ്ധ കാര്യങ്ങളിൾ പെട്ടതാണ്.

ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ഉപദേശം അതിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ തടയാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സത്യവിശ്വാസികളോടും വിശ്വാസിനികളൊടും കണ്ണ് പൂട്ടാനും ഭംഗി വെളിവാക്കാതിരിക്കാനും ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ചത്. അല്ലാഹു(സു:ഹ)പറഞ്ഞു:" ഓ നബീ, തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികള്‍ താഴ്ത്താനും ഗുഹ്യഭാഗങ്ങള്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും സത്യവിശ്വാസികളോട് താങ്കളനുശാസിക്കുക. അവര്‍ക്കേറ്റം പവിത്രമായത് അതത്രേ. അവരുടെ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ചു സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയാണ് അല്ലാഹു. സത്യവിശ്വാസികളോടും തങ്ങളുടെ നയനങ്ങള്‍ താഴ്ത്താനും ഗുഹ്യഭാഗങ്ങള്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും സ്വയമേവ വെളിവാകുന്നതൊഴിച്ചുള്ള അലങ്കാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും താങ്കള്‍ കല്‍പിക്കുക; തങ്ങളുടെ മക്കനകള്‍ കുപ്പായമാറുകള്‍ക്കു മീതെ അവര്‍ താഴ്ത്തിയിടുകയും വേണം.

തങ്ങളുടെ ഭര്‍ത്താക്കള്‍, പിതാക്കള്‍, ഭര്‍തൃപിതാക്കള്‍, പുത്രന്മാര്‍, ഭര്‍തൃപുത്രന്മാര്‍, സഹോദരന്മാര്‍, സഹോദരപുത്രന്മാര്‍, സഹോദരീ പുത്രന്മാര്‍, മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകള്‍, സ്വന്തം അടിമകൾ, വികാരമില്ലാത്ത പുരുഷഭൃത്യര്‍, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ലൈംഗിക രഹസ്യങ്ങള്‍ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ എന്നിവരല്ലാത്ത വേറൊരാള്‍ക്കും തങ്ങളുടെ അലങ്കാരം അവര്‍ വെളിവാക്കരുത്; ഗുപ്തസൗന്ദര്യം അറിയപ്പെടാനായി കാലിട്ടടിക്കയുമരുത്. സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങള്‍ സര്‍വരും-വിജയപ്രാപ്തരാകാനായി-അല്ലാഹുവിങ്കലേക്കു ഖേദിച്ചുമടങ്ങുക"( സൂറ:നൂർ :30, 31)

4. വിശ്വസ്ത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരും കരാർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരുമാണവർ അല്ലാഹു പറയുന്നു :" തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കരാറുകളും പാലിക്കുന്നവരും"( സൂറ: മുഅ്മിനൂൻ:8) അഥവാ അവരെ വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുകയില്ല. കരാറിലേർപ്പെട്ടാൽ അവരത് പൂർത്തിയാക്കും. അവർ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കപടവിശ്വാസികളേ പോലെയല്ല. നബി (സ) പറഞ്ഞു: മുനാഫിഖിന്റെ അടയാളം മൂന്നാണ്. അവർ കരാർ ചെയ്താല് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല, അവർ സംസാരിച്ചാൽ കളവ് പറയും, അവരെ വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കും. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു: വിശ്വസിച്ചേല്‍പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്തുകള്‍ അവയുടെയാളുകള്‍ക്കു തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും ജനമധ്യേ വിധികല്‍പിക്കുമ്പോള്‍ അതു നീതിപൂര്‍വകമാക്കാനും അല്ലാഹു നിങ്ങളോടനുശാസിക്കുകയാണ്. എത്ര നല്ല ഉപദേശമാണവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു തരുന്നത്! നന്നായി കേള്‍ക്കുന്നവനും കാണുന്നവനും തന്നെയാണവന്‍.

ഒരിക്കൽ, അബുദർ(റ) നബിയോട് പറഞ്ഞു: എന്നെ തങ്ങളുടെ അടിമയാക്കൂ.. അപ്പോൾ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ തട്ടി, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു : നിശ്ചയം താങ്കൾ ബലഹീനനാണ് എന്നാൽ അടിമത്തം വിശ്വസ്തതയാണ് . ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അത് നിന്ദ്യതയും ഖേദവുമാണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നിറവേറ്റിയവർക്കൊഴികെ. ഇവിടെ നബി തങ്ങൾ അടിമ ഉടമ ബന്ധം വിശ്വസ്തതയാണെന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തി. കാരണം, കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ നീതിയോടെ കൊടുക്കൽ വിശ്വസ്തതയുടെ ഭാഗമാണ്.

അബൂ ഹുറൈറ (റ)പറയുന്നു: ഒരിക്കൽ ഒരു റമദാൻ മാസം നബി (സ) തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു അഅ്റാബി വന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചു : എന്നാണ് അന്ത്യനാൾ? വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അന്ത്യനാളിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകയെന്നായിരുന്നു നബി (സ) മറുപടി പറഞ്ഞത് അത്. എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെടുകയെന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു : അർഹിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് അധികാരം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ത്യനാളിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുവീൻ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു : നിങ്ങള്‍ യാത്രയിലാവുകയും ഇടപാട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എഴുത്തുകാരനെ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്താല്‍ പണയം വാങ്ങുക. ഇനി, പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇടപാട് നടത്തിയതെങ്കില്‍, വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടയാള്‍ തന്റെ വിശ്വാസ്യത നിറവേറ്റുകയും നാഥനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങള്‍ സാക്ഷിത്വം മറച്ചു വെക്കരുത്; അതാരെങ്കിലും ഒളിച്ചുവെക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അവന്റെ മനസ്സ് പാപഗ്രസ്തമത്രേ. നിങ്ങളുടെ ചെയ്തികളെപ്പറ്റി അല്ലാഹു നന്നായറിയും.

5. നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാണവർ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു :നമസ്‌കാരത്തില്‍ നിഷ്ഠ പുലര്‍ത്തുന്നവരുമായ സത്യവിശ്വാസികള്‍ വിജയം വരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ( സൂറ: മുഅ്മിനൂൻ:9) അഥവാ യഥാ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഒരു മറ്റാരു കാര്യവും അവരെ ശ്രദ്ധ തിരക്കില്ല.

ഒരിക്കൽ മസ്ഊദ്(റ)നബിയോട് ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും നല്ല കർമമേത്? നബി (സ)പറഞ്ഞു: നിസ്കാരം ആദ്യ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ? മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യൽ. പിന്നെ ഏതാ ? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു : അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക.

സൂറത്തുൽ മുഅമിനൂനിൽ പ്രസ്താവ്യമായ ഈ 5 ഗുണങ്ങളും ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ ഓരോ മുസ്‌ലിമും തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട്. കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ എല്ലാം മസ്ജിദുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടിയ ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിലെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഗുണമഹിമകൾ
ഭാഗം 1

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശ്വാസികളുടെ പല സ്വഭാവസവിശേഷതകളും ഖുർആനിൽ പലയിടങ്ങളിലായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വിശ്വാസികളോട് അനുഗ്രഹവും സന്തുഷ്ടവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനായി അവയെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അതുവഴി അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗവും പ്രതിഫലവും നേടാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.

സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഖുർആനിലെ വാചകങ്ങൾ സമഗ്രവും വൈവിധ്യ പൂർണ്ണവുമാകുന്നു. കൂടാതെ വിശ്വാസികളുടെ ഗുണ വിശേഷങ്ങളെ ഹിജ്റക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ളതെന്ന നിലക്ക് ഖുർആൻ വിഭജിച്ചതായികാണാം. ഇത് മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തെ നിരന്തരമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന്റ പ്രാധാന്യവും ഖുർആനിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വിശ്വാസികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും സൂറത്തുൽ മുഅമിനൂനിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ്. അവ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണവിശേഷങ്ങളെ കൃത്യമായി വരച്ചിടുന്നുണ്ട്.

സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുന്നു... "തങ്ങളുടെ നമസ്‌കാരത്തില്‍ ഭയപ്പാടുള്ളവരും വ്യാര്‍ത്ഥ വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നു തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരും സകാത്ത് നിര്‍വഹിക്കുന്നവരും, ഭാര്യമാര്‍, സ്വന്തം അടിമ സ്ത്രീകള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നൊഴികെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക വഴി അനധിക്ഷേപാര്‍ഹരും-ഇതിനപ്പുറം ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ അവര്‍ അതിക്രമകാരികള്‍ തന്നെ. തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കരാറുകളും പാലിക്കുന്നവരും, നമസ്‌കാരത്തില്‍ നിഷ്ഠ പുലര്‍ത്തുന്നവരുമായ സത്യവിശ്വാസികള്‍ വിജയം വരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവര്‍ തന്നെയാണ് സമുന്നത സ്വര്‍ഗമായ ഫിര്‍ദൗസ് അനന്തരാവകാശമായി സ്വായത്തമാക്കുന്നവര്‍; അതിലവര്‍ ശാശ്വത വാസികളായിരിക്കും."( സൂറ: മുഅ്മിനൂൻ:1-11) ഈ വാക്യങ്ങളിലെ വിശ്വാസികളുടെ സവിശേഷതകൾ..

1- നിസ്കാരത്തിലെ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ്

നബി(സ്വ)തങ്ങൾ പറഞ്ഞു: "ഒരു മുസ്‌ലിമായ മനുഷ്യൻ ഫർള് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അങ്ങനെ അവന്റെ വുളൂഉം ഭയഭക്തിയും റുകൂഉം പരിപൂർണ്ണ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ആ വർഷം മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ ദോഷമല്ലാത്ത എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കുമുള്ള പരിഹാര ക്രിയയായിരിക്കുമത് ".

നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഭയഭക്തിക്ക് ധാരാളം രൂപങ്ങളുണ്ട്; അതിലാദ്യത്തേത് അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്ത് കൊണ്ടും അവന്റെ ഭീഷണിയിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ടും നിസ്കരിക്കലാണ്. അല്ലാഹു പറയുന്നു "എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ സ്മരിക്കാനായി നമസ്‌കാരം മുറ പ്രകാരമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക."(സൂറ: ത്വാഹ:14).

രണ്ടാമത്തേത് അർകാനുകളും വാജിബാത്തുകളും സുന്നത്തുകളുമുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നിയ്യത്തും ഇഖ്ലാസും ഭയഭക്തിയും ഹൃദയ സാന്നിദ്ധ്യവുമെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയെന്നതാണ്. കാരണം നിസ്കാരത്തിൽ ധാരാളം ദിക്റുകളും അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ദിക്റുകളുടെയും അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കുകയില്ല. കാരണം നാം ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഹൃദയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവ വെറും പിച്ചും പേയും മാത്രമാണ്.

വാക്കുകൾക്ക് സമാനമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളും. നമസ്കാരത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിന് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കരഗതമാവില്ല. കാരണം ഖിയാമുകൊണ്ട് ഖിദ്മതും സുജൂദ് റുകൂഅ് എന്നിവകൊണ്ട് ആത്മനിന്ദയും അല്ലാഹുവിനെ ആദരിക്കലുമാണ് ഉദ്ദേശം. അതിനാൽ ഹൃദയസാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉദ്ദേശം സംഭവിക്കുകയില്ലല്ലോ. ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ പ്രവർത്തികൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും.

അല്ലാഹു പറഞ്ഞു: അവയുടെ മാംസങ്ങളോ രക്തങ്ങളോ അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ എത്തിച്ചേരുകയേ ചെയ്യില്ല; പ്രത്യുത, നിങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതയാണ് ദൈവസന്നിധി പ്രാപിക്കുക.(സൂറ:ഹജ്ജ് 37) അർത്ഥമെന്തെന്നാൽ, സർവ്വശക്തനായ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നയാൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നതുവരെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചെടുകെട്ടിയവനായിരിക്കണം, അതിനാൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തി അനിവാര്യമാണ്. എന്നാലും അശ്രദ്ധയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊറുത്തു തരും. കാരണം അതിന്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. 2 നിഷ്‌ക്രിയ സംസാരം ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ് നുണപറയൽ, ശപിക്കൽ, അപമാനിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ നിഷ്ക്രിയ സംസാരങ്ങളാണ്. അഥവാ, അവരെ നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുള്ളവരായി വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ നിഷ്ക്രിയാ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നവരായും വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രയാസകരമായ പ്രവർത്തി, ഉപേക്ഷ എന്നീ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അല്ലാഹു(സു:ഹ) പറഞ്ഞു:" അവർ വ്യര്‍ത്ഥ വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നു തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരുമാണ്."( സൂറ: മുഅ്മിനൂൻ:3) ചിലർ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതുപോലെ പാപങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അല്ലാഹു(സു:ഹ) പറഞ്ഞു:" അനാവശ്യവൃത്തികള്‍ക്കടുത്തുകൂടി പോകുമ്പോള്‍ മാന്യന്മാരായി നടന്നുനീങ്ങുന്നവരും"(സൂ:അൽ ഫുർക്കാൻ:72) അപ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അതിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല.

Hadith

അനാഥകളെ മാറോട് ചേര്‍ത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് ഈ സമൂഹം
അനാഥാലയങ്ങളെന്നത് കേരളക്കാര്‍ക്ക് ഏറെ പരിചിതമാണ്. മുസ്‍ലിം സമൂഹമാണ് ഈ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നത്. നാടിന്റെ വൈജ്ഞാനിക-സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തില്‍ സ്തുത്യര്‍ഹമായ സംഭാവനകളര്‍പ്പിച്ച ഒട്ടേറെ അനാഥാലയങ്ങള്‍ ഇന്നും മലയാളക്കരയില്‍ തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവിതത്തിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും അനിവാര്യമായവരാണ് പിതാവ് മരണപ്പെട്ട അനാഥ ബാല്യങ്ങൾ. ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധ ഇസ്‌ലാം വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത്. യതീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പുണ്യവും പ്രാധാന്യവും പഠിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഹദീസുകളാണുള്ളത്. അത്കൊണ്ട് തന്നെ മുസ്‍ലിംകള്‍ ഇതിന് നല്‍കുന്ന പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്.

നബി (സ്വ) പറയുന്നു, ഞാനും യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇതുപോലെയാണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങൾ തന്റെ ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും ചെറിയ വിടവുകളൊടെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാഫിള് ഇബ്നു ഹജർ (റ) ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഈ ഹദീസുകൾ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു മുസ്‌ലിമും ഇതിന്റെ സന്ദേശം പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരൽ അനിവാര്യമാണ്. കാരണം, സ്വർഗ്ഗീയ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനാണ്. യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുക വഴി പ്രവാചകന്റെ സാമീപ്യമാണ് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുകയെന്നാണ് ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പാവപ്പെട്ടവർക്കും വിധവകൾക്കും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവിൻറെ മാർഗത്തിൽ അടരാടുന്ന ഒരു പോരാളിയെ പോലെയാണ്, ക്ഷീണം അറിയാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവനെപ്പോലെയും തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ പോലെയുമാണെന്നും നബി തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതായി ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹാബി ഓർത്തെടുക്കുന്നു. നബി സ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു യതീമിന്റെ തലയിൽ കൈ വച്ചാൽ അവന്റെ കൈ സ്പർശിച്ച മുഴുവൻ മുടികളുടെയും എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലാഹു നന്മ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞ ഒരു അനുയായിയോട്, പരിഹാരമായി പ്രവാചകര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്, യത്തീമിനോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുകയും അവന് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു. അനാഥനെ സഹായിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇസ്‌ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെയാണ് മുസ്‌ലിംകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത്. അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കലവറയില്ലാത്ത സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും ഇതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും വിദ്യാഭ്യാസവുമെന്ന് വേണ്ട, ആവശ്യമായ വൈദ്യചികില്‍സയടക്കം സൌജന്യമായി നല്‍കുന്നവയാണ് ഇവയെല്ലാം. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സഹൃദയരാ വിശ്വാസികളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് താനും. അഥവാ, സര്‍ക്കാറുകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ട വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഭൌതികമായ യാതൊരു ലാഭേഛയുമില്ലാതെ സമുദായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നര്‍ത്ഥം.

1921ലെ മലബാർ സമര വേളയിൽ മലബാറിൽ നിരവധി മാപ്പിളമാരെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം വെടിവെച്ചു കൊന്നത് വഴി ഓരോ വീട്ടിലും ബാക്കിയായത് അനാഥരായ മക്കളും വിധവകളുമായിരുന്നു. ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും അനാഥാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ മുസ്‌ലിംകൾ കൈമെയ് മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ഒഴുകി വന്നു. നിരവധി അനാഥരെ സംരക്ഷിച്ച്, വളർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക പരിസരങ്ങളിൽ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അനാഥാലയങ്ങൾ സജീവ സാന്നിധ്യമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

എ.സി ബ്രൌണ്‍ ഹദീസുകളെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്

ഹദീസിന്റെ പ്രാമാണികതയെകുറിച്ചുള്ള വേറിട്ടൊരു വായന സമ്മാനിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്, ജൊനാഥൻ എ.സി ബ്രൗണിന്റെ 'ഹദീഥ്: പ്രൊഫറ്റിക് ലെഗസി ഇൻ മിഡീവൽ ആന്റ് മോഡേൺ വേൾഡ് ' എന്ന പുസ്തകം. നമുക്ക് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം.
അപൂർവ്വമായതും കാലപ്പഴക്കമുള്ളതുമായ നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നാണയങ്ങളുടെ വിനിമയ മൂല്യം നോക്കിയല്ല അവർ അതു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് , മറിച്ച് അതിന പ്പുറം അവയ്ക്ക് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. അത് അതിന്റെ അപൂർവ്വത അല്ലെങ്കിൽ വൈചിത്രം ഒക്കെയാവാം. അതൊന്നു മാത്രമാണ് അവർ കാണുന്നത്.  ഹദീസ് ക്രോഡീകരണ ഘട്ടത്തിനു ശേഷം സനദു കൊണ്ട് ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി നിന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപൂർവ്വങ്ങളായ സനദുകൾ തേടി പിടിച്ചു കണ്ടെത്തി തിരുനബിയിലേക്ക് ചേരുന്ന ആ മഹത്തായ  കണ്ണിയിലെ അംഗമാവുന്ന സംസ്കാരത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ബ്രൗൺ  കൊണ്ടുവന്ന നരേറ്റീവാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തത്.
ഇനി ഹദീസ് നിരൂപണത്തെയും ജേർണലിസത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുക. സമൂഹത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പുകൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. വ്യാജ വാർത്തകൾക്ക് തടയിടാനുള്ള ടൂളുകൾ ഇന്ന് ജേണലിസ്റ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹദീസുകളിലും ഇത്തരം വ്യാജന്മാർ വന്നതു കൊണ്ടാണ്  ഹദീസ് നിരൂപണ ശാസ്ത്രമെന്ന വിജ്ഞാന ശാഖ പണ്ഡിതര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.  ഇങ്ങനെ ഹദീസ് വിജ്ഞാനീയത്തിലെ അതി സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതിക പദപ്രയോഗങ്ങളെയും വിജ്ഞാനശാഖകളെയും വളരെ ലളിതവല്‍കരിച്ച് സമകാലികമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ആഖ്യാന വിസ്മയമാണ് ബ്രൗണിന്റെ രചനയിലുടനീളം കാണുന്നത്.


പടിഞ്ഞാറൻ സന്ദേഹവാദികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന, നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളെല്ലാം നബിയുടെ യഥാർത്ഥ വചനങ്ങളാണോ എന്ന ബാലിശമായ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ജ്ഞാന യാത്രയാണ് മൂന്നൂറിലധികം പേജുകളിലൂടെ അദ്ധേഹം നടത്തുന്നത്.
തിരുനബി(സ), സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണെന്നു പറയാം. നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ സന്മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങൾ ശിരസ്സാവഹിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം അതു രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതിന്റെ  ചിന്ത  ഒരു പക്ഷേ അവരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മളിൽ ഇന്ന് എത്രപേർ ദിനേന നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും വല്യുപ്പ മാരുമൊക്കെ പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബികൾ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാത്തതിനോടുള്ള ബ്രൗണിന്റെ അതിലളിതവും സ്വാഭാവികവുമായി പ്രതികരണം.
പുസ്തകത്തിൽ , പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ പൂർത്തിയാകുന്ന ആറ് പ്രമുഖ രചനാ ഘട്ടങ്ങളെ ചരിത്രപരമായി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു. അതിൽ തന്നെ ആദ്യം ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമായ മുവത്വയെക്കുറിച്ചും മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹസന്‍ ശൈബാനിയുടേതടക്കമുള്ള ശറഹുകളെകുറിച്ചും ചരിത്രപരമായി ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുന്നു. 
ഹദീസിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഡിബേറ്റുകളെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തിലുണ്ട്. ചരിത്രരചനാ ശാസ്ത്രത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത HCM അഥവാ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിക്കൽ  മെത്തേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ   ഷാക്ത്, ഗോൽ ഡ്സിഹ്ർ, മൂർ, ജോൺ ബോൾ തുടങ്ങിയ പഴയ കാല ഒറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ ഉന്നയിച്ച അരോപണങ്ങൾ ഹദീസ് നിരൂപണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ  പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അത്. തികഞ്ഞ അവിശ്വാസത്തോടെയും സന്ദേഹത്തോടെയും (Skepticism) മത്രം ഇസ്‍ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ നോക്കിക്കണ്ട ഇവരുടെ വാദഗതികൾ അതീവ ഗുരുതരവും കൂടുതൽ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതുമാണ്.    
ആധുനികതയുമായി (modernity) സംവദിക്കുമ്പോൾ വിവിധ ധാരയിലുള്ള മുസ്‍ലിം പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ച പ്രതികരണങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ധേഹം വാചാലനാകുന്നു. ഇത്തരുണത്തിൽ  പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ നാല് കാറ്റഗറികളിലായി അദ്ധേഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഹദീസ് പ്രമാണത്തെ പാടെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞ 'ഖുർആൻ ഒണ്‍ലി മൂവ്മെന്റ് 'മായി മുന്നോട്ടുവന്ന ചിറാഗ് അലി, ഗുലാം അഹ്മദ് പർവേസ്, ഹൈക്കൽ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രതികരണമാണ് അതിലൊന്നാമത്തേത്. കേരളത്തിലെ ചേകന്നൂർ മൗലവിയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സർ സയ്യിദ്, മുഹമ്മദ് അബ്ദു , റഷീദ് രിദാ തുടങ്ങിയ 'മോഡേണിസ്റ്റ് സലഫികളാ' ണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. 'ട്രഡീഷണലിസ്റ്റ് സലഫികളായ ' ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ്, ഷൗകാനി, അൽബാനി തുടങ്ങിയവരെ മൂന്നാം വിഭാഗത്തിലും എണ്ണുന്നു. അവസാനമായി സഈദ് റമദാൻ ബൂത്വി, അലി ജുമുഅ തുടങ്ങിയ 'സുന്നീ ട്രഡീഷണലിസ്റ്റു'കളുടെ സമീപന രീതികളെ കുറിച്ചും സവിസ്തരം പറയുന്നുണ്ട്.  
ഇന്ന് മുസ്‍ലിം വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഏറെ ജനകീയനായി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പണ്ഡിതനാണ് ബ്രൗൺ. 2012 മുതൽ ജോർജ്ടൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചെഴുതിയ അദ്ധേഹത്തിന്റെ രചനകൾ  തികഞ്ഞ വൈജ്ഞാനിക പ്രഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. The Canonization of al-Bukhari and Muslim: the Formation and Function of the Sunni Hadith Canon, Misquoting Muhammad, Slavery and Islam തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു രചനകളും നല്ലപോലെ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണുള്ളത്. അതു കൂടാതെ ഇസ്‍ലാമിക നിയമ സംഹിത, സലഫിസം സൂഫിസം, അറബി ഭാഷ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അദ്ധേഹത്തിന്റെ രചനാ വിഷയങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.
മുൻ ധാരണളെ മാറ്റി നിർത്തി, പ്രമാണബദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി പലപ്പേഴും അമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇസ്‌ലാം വിമർശകരെന്ന് സ്വയം ചമയുന്ന ചില യുക്തിയില്ലാത്ത യുക്തിവാദികളോട് സഹതാപമാണ് തോന്നുക. 

 

നബി(സ) : മനസ്സിന്റെ മൂന്നു കരുണക്കാഴ്ചകള്‍

ബദര്‍ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. മക്കായിലെ പ്രധാനികളായ എഴുപതുപേര്‍ യുദ്ധതടവുകാരായി പിടികൂടപ്പെട്ടു. അവരേക്കാളും പ്രധാനികളായിരുന്ന മറെറാരു എഴുപതുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. തടവിലായവരില്‍ നബിതിരുമേനിയുടെ പിതൃവ്യ

പ്രവാചക ജീവിതം: സഹിഷ്ണുതയുടെ നേരറിവുകള്‍

ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണീയത്വം എന്താണ്? സല്‍സ്വഭാവം എന്നാണ് ഇതിനു കൃത്യമായ മറുപടി. പ്രവാചക വ്യക്തിത്വത്തില്‍ ഖുര്‍ആന്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞ വസ്തുത ഇതു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ”താങ്കള്‍ ഉന്നതമായ സ്വഭാവത്തിന

മുഹമ്മദ് നബി (സ)യുടെ ആശയ സംവേദന രീതികള്‍ ഭാഗം 4

ലാകജനതക്കൊന്നാകെ നിയോഗിതനായ ഒരേയൊരു പ്രവാചകനും അമ്പിയാ മുര്‍സലീങ്ങളടക്കം മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളക്കാള്‍ അത്യുത്തമനുമായിരുന്നു പ്രവാചക

പ്രവാചകന്‍റെ ഫലപ്രദ ആശയ സംവേദന രീതി: ഭാഗം03, സമാന ചോദ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഉത്തരങ്ങളും

ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണീയത്വം എന്താണ്? സല്‍സ്വഭാവം എന്നാണ് ഇതിനു കൃത്യമായ മറുപടി. പ്രവാചക വ്യക്തിത്വത്തില്‍ ഖുര്‍ആന്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞ വസ്തുത ഇതു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ”താങ്കള്‍ ഉന്നതമായ സ്വഭാവത്തിന

നന്മയുടെ റാണി ഭാഗം (ഏഴ്)

ഹിജ്‌റ 186 ലെ ഹജ്ജ് യാത്ര സുബൈദാ റാണിയെ ചരിത്രത്തില്‍ വേറിട്ടടയാളപ്പെടുത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഔന്നത്യങ്ങള്‍ക്കുപുറമെ സുബെദാ റാണി ചരിത്രത്തില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ദാനത്തിന് കളമൊ

നന്മയുടെ റാണി (ഭാഗം ആറ്)

ഖലീഫാ ഹാറൂന്‍ റഷീദിന്റെ പത്‌നി സുബൈദാ രാജ്ഞി ഒരു വഴിയിലൂടെ എങ്ങോട്ടോ പോകുകയാണ്. വഴിവക്കില്‍ ഒരിടത്ത് ആരൊക്കെയോ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍പെട്ടു. അവര്‍ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോള്‍ ബുഹ്‌ലൂലും

ഇഖ്ശീദീ ഭരണകൂടം

ഈജിപ്തില്‍ 323-358/935-969 കാലയളവില്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന അടിമവംശമാണ്

നന്മയുടെ റാണി (ഭാഗം അഞ്ച്)

വളരെ മനപ്പൊരുത്തമുള്ള രണ്ടു ഇണകളായിരുന്നു ഹാറൂന്‍ റഷീദും സുബൈദയും. ഹറൂന്‍ റഷീദ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാര്യയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവളുടെ അഭിപ്രായത്തിനു പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്ന

സലാം യാ റമളാൻ

പുണ്യങ്ങൾ പേമാരി കണക്കെ പെയ്തിറങ്ങിയ റമളാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ട് പിരിയാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. മുൻ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തീർത്തും വ്യത്യസ്ഥത പുലർത്തിയ ഒരു നോമ്പ് കാലമാണ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത്.

ലൈലത്തുൽ ഖദർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ :

ലൈലത്തുൽ ഖദർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ : 1. പേരിന് പിന്നിൽ അടിമകളുടെ ഒരു വർഷത്തെ സകല കാര്യങ്ങളും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രാത്രി എന്നതാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന നാമധേയത്തിന് പിന്നിൽ. (ആ രാത്രിയിലാണ് നമ

ഖദ്റിന്റെ രാവ് വരവായി

ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രാജാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു : "നാളെ തുടങ്ങി ഒരു മാസക്കാലയളവിൽ പ്രജകൾക്ക് ഖജനാവിൽ നിന്ന് സ്വർണനാണയങ്ങൾ സൗജന്യമായി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു ഒരല്പം മുമ്പ് എന്നെ പ്ര

പുണ്യ നബിയോടൊപ്പം റമദാനിലെ ഒരു ദിനം

ഹിജ്റ രണ്ടാം വർഷമാണ് റമദാൻ നോമ്പ് നിർബന്ധമാവുന്നത്.

1948ലെ മാര്‍ട്ടിന്‍ലിംഗ്‌സിന്റെ ഹജ്ജ് യാത്ര

1948 സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തിലാണ് ഹജ്ജിനെ അനുഭവിച്ചത,് കഅ്ബയുടെ കിസ്‌വ കണ്ടു, കൈറോ തെരുവുകളിലൂടെ ഘോഷയാത്രയിലൂടെ അത് കൈമാറിയിരുന്നു.മധ്യകാലം മുതല്‍ല്‍ക്കെ ഉയര്‍ന്ന സില്‍ക്ക് കോട്ടണ്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഈജിപ

ഇബ്‌റാഹീം നബിയുടെ ജീവിതസന്ദേശമാണ് ബലിപെരുന്നാള്‍

ഇബ്‌റാഹീം നബി (അ)യുടെ ജീവിതസന്ദേശമാണു ബലിപെരുന്നാളും ഹജ്ജും. വിശ്വാസി ജീവിതത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട സര്‍വമാതൃകകളും ഇബ്‌റാഹീം നബി (അ)യുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലാഹീ വഴികളിലേക്കു ദിവ്യബോധനങ്

ഉദ്ഹിയ്യത്ത് ; ഒരു കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വായന

മുസ്‌ലിം ലോകം ഇന്ന് സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒരു അതിഥിയെ സല്‍ക്കരിക്കുന്ന ഒരുക്കത്തിലുമാണ്. പരിശുദ്ധ റമളാനിന്റെ വിടപറയലിന്ന് ശേഷം ദുല്‍ഹിജ്ജയുടെ നിലാവെളിച്ചം മാനത്ത് കണ്‍കുളിര്‍ക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ

ഹജ്ജ്: കര്‍മങ്ങളുടെ അകംപൊരുള്‍ തേടുമ്പോള്‍

ആത്മാവും ഹൃദയവും ശരീരവും ഒന്നിക്കുന്ന അവാച്യമായ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഹജ്ജിന് പറയാനുള്ളത്. ഓരോ മുസ്‌ലിമിന്നും നിര്‍ബന്ധ ബാധ്യതയായ കര്‍മമെന്നതിലുപരി ഒരുപാട് അര്‍ത്ഥ തലങ്ങള്‍ ഹജ്ജിനുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെയ