പുതിയ വസ്ത്രം, ചെരിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ധരിക്കുമ്പോള്‍
പുതിയ വസ്ത്രം, ചെരിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ധരിക്കുമ്പോഴും ചില മര്യാദകളുണ്ട്. ധരിക്കുമ്പോള്‍ വലതിനെ മുന്തിക്കണം. ആദ്യം വലത്തേതും പിന്നെ ഇടത്തേതും ധരിക്കുക. വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം വലത്തെ ഭാഗത്തുനിന്നും തുടങ്ങുക. ധരിക്കാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ താഴെ കാണുന്ന ദിക്റ് ചൊല്ലുക. اَللَّهمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ (എന്നെ ഇത് ധരിപ്പിച്ച നിനക്കാണ് സര്‍വ്വ സ്തുതിയും. ഇതിലെ നന്മയും ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതിലെ നന്മയെയും നിന്നോട് ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തിന്മയില്‍നിന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതിലെ തിന്മയില്‍നിന്നും നിന്നോട് ഞാന്‍ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു.)

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter