മൂന്നാം ദിനവും ഭൂചലനം; മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകള്‍ ആശങ്കയില്‍
തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിനവും ഭൂചലനമുണ്ടായതോടെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകള്‍ ആശങ്കയില

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter