മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് ധനസഹായം
keralamമെഡിക്കല്‍/ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്‍ട്രന്‍സ്, പി.എസ്.സി, യു.പി.എസ്.സി, റെയില്‍വേ, ബാങ്കിങ് സര്‍വീസ്, സിവില്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കേരള പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ധനസഹായം നല്‍കും. കുടുംബത്തിന്‍റെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം നാലര ലക്ഷം കവിയാത്തവര്‍ക്കാണ് സഹായം ലഭിക്കുക. മെഡിക്കല്‍, എഞ്ചിനീയറിങ് എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍ പതിനേഴിനും ഇരുപതിനുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം. മറ്റു പരീക്ഷകളില്‍പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതതു പരീക്ഷകളിലെ പ്രായമാണ് ബാധകമാവുക. കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെയെങ്കിലും സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനത്തില്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നവര്‍ക്കേ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളൂ. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ നിശ്ചിത അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്, ജാതി- വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിലെ മേലധികാരിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്, പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, പരിശീലന സ്ഥാപനത്തില്‍ ഫീസടച്ചതിന്‍റെ റസീറ്റ്, അപേക്ഷകന്‍റെ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്‍റെ ആദ്യപേജിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് എന്നിവ ചേര്‍ക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: http://www.bcdd.kerala.gov.in/

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter