സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥി പ്രശ്‌നം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് ജോര്‍ദാന്‍

 

സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ പൂര്‍ണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ജോര്‍ദാന്‍. സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്തുണ തുടരുമെന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഗൗരവത്തിലെടുക്കുമെന്നും ജോര്‍ദാന്‍ ആസൂത്രണ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രി ഇമാദ് ഫാഹൂരി പറഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ച യു.എസ് പ്രതിനിധികളുമായ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പിന്തുണയും കൂടുതല്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ സന്നദ്ധതയും ജോര്‍ദാന്‍ അറിയിച്ചത്.
നിലവില്‍ ജോര്‍ദാന്‍ രാജ്യത്തെ  സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ ശക്തമായ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ തയ്യാറാണ് ഫാഹൂരി പറഞ്ഞു.

 

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter