പ്ലസ് ടു തുല്യതാ പരീക്ഷ അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍
+2കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്‍റെ കീഴിലുള്ള പ്ലസ് ടു തുല്യതാ പരീക്ഷ അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍. ഏറെക്കാലത്തെ മുറവിളിക്കൊടുവിലാണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് തുല്യതാ പരീക്ഷ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നത്. എസ്.എസ്.എല്‍.സിയോ കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്‍റെ പത്താം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷയോ വിജയിച്ചവര്‍ക്ക് പ്ലസ്ടു തുല്യതാ പരീക്ഷ എഴുതാനാകും. പത്താം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷയുടെ എട്ടാമതു ബാച്ചിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് ഇതുസംബന്ധമായ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. കേരള സാക്ഷരതാ മിഷനു കീഴില്‍ നാലാം തരം, ഏഴാം തരം, പത്താം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷകള്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുണ്ട്.

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter