ഏറ്റവും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഖുര്‍ആന്‍ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പതിപ്പുമായി ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി
a0679130-38bd-4127-b56b-eb8d9142351bഎട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പഴക്കമുള്ള ഖുര്‍ആന്‍ കൈയെഴുത്ത പ്രതി ഇപ്പോള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രററിയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഖുര്‍ആന്‍ പ്രതി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രററി വൈബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജോണ്‍ ചെസ്റ്ററുടെ പക്കല്‍ നിന്നും 1879 ലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ഇത് വാങ്ങിയത്. ലോകത്തെ തന്നെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഖുര്‍ആന്‍ പ്രതികളിലെ അപൂര്‍വ്വങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തെയും പഴക്കത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകളും ഖുര്‍ആന്‍ പ്രതിയില്‍ കാണാം.

Related Posts

Leave A Comment

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter