ഈസാ നബി(അ)യുടെ കരിമ്പുടം

മർയമിന്‍റെ പുത്രൻ ഈസാ നബി(അ)യെ ആകാശത്തേക്കുയർത്തിയപ്പോൾ തുന്നിക്കൂട്ടിയ കരിമ്പുടം ധരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പല റിപോർട്ടുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്.

മശാഇഖിൽ പെട്ടൊരാൾ ഒരിക്കൽ ഈസാ നബിയെ സ്വപ്നം കണ്ടു. രോമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചു തുന്നിയ അതേ കരിമ്പുടമായിരുന്നു അപ്പോഴും ഈസാ നബി ധരിച്ചിരുന്നത്. തുന്നിക്കൂട്ടിയ ഓരോ കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒളി ലെങ്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഈസാ നബിയോടു ചോദിച്ചു:

“അല്ലെയോ മസീഹെന്നവരേ, താങ്കളുടെ വസ്ത്രത്തിലെ ഈ തെളിച്ചെങ്ങളെന്താണ്?”

ഈസാ നബി മറുപടി നൽകി: “അതെല്ലാം നിവൃത്തികേടിന്‍റെ വെളിച്ചങ്ങളാണ്. ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ തുന്നിയതും ഓരോ വല്ലായ്മയുടെ കാലത്താണ്. അതിനാൽ ഞാനനുഭവിച്ച ഓരോ പ്രയാസങ്ങളെയും അല്ലാഹു പ്രകാശമാക്കി പരിവർത്തിപ്പിച്ചു തന്നു.”

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter