“നിന്‍റെ കഴുത ചത്തു പോകട്ടെ”

അബൂ റസീൻ (റ) ഒരാളോട് ചോദിച്ചു:“നിന്‍റെ ജോലിയെന്താണ്?”

 ആ മനുഷ്യൻ: “കഴുതയെ നോക്കലാണ്”

 അബൂ റസീൻ: “അല്ലാഹു നിന്‍റെ കഴുത ചത്തു പോകാൻ ഇടയാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നീ കഴുതയുടെ അടിമയാകാതെ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അടിമയാകുമല്ലോ.”

 (ഖർബന്ദ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ബന്ദ എന്നാൽ അടിമ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം)

 

 

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter